mehribani

mehribani
f. mehribanlıq, səmimiyyət

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Paniyon Mein — Single infobox Name = Paniyon Mein Artist = Sajjad Ali from Album = Cinderella Released = September, 1995 Recorded = 1994 Genre = Hip hop Length = 4:00 Label = Sound Master Paniyon Mein (English: In the waters) is a track single from the Sajjad… …   Wikipedia

  • daha — əd. 1. Sifətlərdən əvvəl gələrək çoxaltma dərəcəsi əmələ gətirir. Daha yaxşı. Daha bərk. Daha sağlam. // Zərflərlə birlikdə işləndikdə müqayisə dərəcəsi düzəltməyə xidmət edir. Əvvəlkindən daha bərk yağır. Bu il yay keçən ilkindən daha isti keçir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darılmaq — f. Acığı tutmaq, hirslənmək, hiddətlənmək, hövsələdən çıxmaq. <Şərifzadə> Mehribanı boşadığı üçün olduqca darılmış, Zeynalın belə yersiz hərəkətindən dolayı acıqlanmışdı. S. H.. <Veys:> Paxıl oğlu, paxıl, – deyə Dövlətə darıldı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolandırmaq — f. 1. Hərləndirmək, fırlandırmaq, aylandırmaq, dövr etdirmək. Çarxı dolandırmaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub ağaca dönmüşdür! Ə. Ə.. // Gəzdirmək. Uşağı apar, bağda dolandır, gətir. – Qurbanəli bəyin nökəri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşüncəsizlik — is. 1. Düşüncənin olmadığı hal, düşüncə yoxluğu; şüursuzluq, anlaqsızlıq, dərrakəsizlik, fərasətsizlik. 2. Düşüncəsiz, ağılsız iş; ağla, şüura uymayan hərəkət. Zeynal, Şərifzadənin göstərəcəyi yol ilə getməyə hazır idi. Etiraf edirdi ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fakt — <lat. factum – edilmiş, baş vermiş> 1. Həqiqətən olmuş hadisə, əhvalat, qəziyyə. Bu deyilənlər uydurma deyil, faktdır. – Hər kəs bildiyi faktı deyir, üçlükdə müzakirə edib o birinə keçirdilər. B. Bayramov. // Nümunə, misal. Faktı geriyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gic — sif. 1. Axmaq, səfeh, ağıldan kəm, sarsaq. Qurbani der: bəsdir məni puç etdin; Aldın əqlim əldən, dəli, gic etdin. Qur.. İslam gülə gülə yavaş səslə <Telliyə> deyirdi: – Ay qız, gic olma! S. H.. Gic etmək (eləmək) məc. – beynini yormaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gizlicə — z. 1. Heç kəs görmədən, gözə görünmədən; xəlvəti. Gizlicə görüşmək. Gizlicə danışmaq. – Deyirlər tüstüsüz bir şair yanar; Qəlbi öz dərdini ağlar gizlicə; Bəzən gözlərində gəlib dayanar; Sevdiyi çəmənlər, dağlar gizlicə. M. Araz. 2. Heç kəs… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərəkət — is. <ər.> 1. Bir şeyin və ya onun hissələrinin sabit bir nöqtəyə görə öz yerini və ya vəziyyətini dəyişməsi; hərəkətsizliyin, sükunətin ziddi olan vəziyyət. Ritmik hərəkət. Dairəvi hərəkət. – Cismin hərəkəti onun hissələrinin hərəkətilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ibarət — <ər.> 1. Mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş. Beş adamdan ibarət heyət. Mütəxəssislərdən ibarət komissiya. Dörd nəfərdən ibarət ailə. Tələbələrdən ibarət komanda. – Nəhayət, Toğrul iraqlılardan ibarət bir dəstə qoşun təşkil etmək və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”